1. DEFINICIJE 
 
1.1 U ovim uslovima, sledeći uslovi se definišu na sledeći način:

Račun: korisnički nalog koji je kreirao korisnik;
 
Ponuđač: osoba (muškarac ili žena) koja nudi erotsku uslugu na Veb lokaciji, pri čemu pomenutu uslugu unesu Provajder i Korisnik, izričito van znanja i kontrole Siteways; 
 
Usluge: uslugu koju pruža Siteways korisnicima; 
 
Korisnik: Za fizičko odnosno pravno lice koristeći Siteways Veb lokacija i usluga;
 
Siteways: Siteways Group BV, privatni društvo sa ograničenom odgovornošću obuhvaćene Holandija, sa zakonskom kancelarijom u Lajden, a i ima kancelarije u Rooseveltstraat 18-W, 2321BM, Holandija. Registrovane kod Privredne komore, poreski broj: 66566878. PDV broj :NL856611256B01 

Ugovor: Korisnik zaključuje ugovor sa {{CompanyDBO u svrhu korištenja Vebsajta i svih usluga povezanih s Vebsajtovima koje pružaSiteways; 
 
Veb sajt: Veb stranice kojima upravljaju Siteways koji pružaju usluge od strane Siteways korisniku;

2. OPŠTI

2.1 Ovi uslovi i odredbe primenjuju se na sve Siteways Veb lokacije i usluge (kao što je opisano u nastavku), kao i za sve informacije, preporuke i/ili druge usluge kojekorisniku pruža Siteways korisniku. 

2.2 Ove odredbe i uslovi možete pronaći na Veb lokacijiSiteways}. Po zahtevu korisnika, novi uslovi će biti poslati e-poštom korisniku na Holandskom. Pored toga, ove opšte odredbe i uslovi upisani su u sudskom registru Okružnog suda u Hagu, kao i u privrednoj komori u Hagu. 

2.3 Bilo kakve devijacije iz ovih uslova i odredbi važeći su samo ako se slažete sa tim "Siteways i korisnik u pisanju. 

2.4 Siteways izričito odbacuje primenljivost opštih termina i uslova korisnika, uslove poslovanja i dostave ili bilo koji drugi korisnički termin. 

3. USLOVI KORIŠĆENJA VEB SAJTA 

3.1 Pre korišćenja Web sajta i njenih pridruženih usluga, korisnik je dužan da čita i prihvata ove uslove i odredbe. Korišćenjem Web sajta i njegovih usluga, pretpostavlja se da se korisnik slaže sa svim odredbama u terminima i uslovima. 

3.2 Pre upotrebe Web sajta i njegovih usluga, korisnik je deklarisao da je pročitao, razumeo i ekspresno prihvata Siteways izjavu o kolačiću i Web stranice. Ako korisnik ne prihvati izjavu o kolačiću Siteways ili izjavu o privatnosti, trebalo bi da se suzdrži od korišćenja Web sajta. 

3.3 Web sajt i njegove usluge može da koristi samo korisnik/Reklamer koji ima 21 godinu ili stariji od toga. Posetioci sajta moraju biti punoletni ili stariji od 18 godina. Ako korisnik nije punoletan, on odmah mora da se suzdrži od korišćenja Web stranice i/ili svojih usluga. Sitewaysmože, ako sumnja na starost korisnika, (trajno) da blokira pristupi korisniku. Siteways će zadržati pravo da zatraži od korisnika da obezbedi (lične) informacije kako bi verifikovala godine. Korišćenje ovih ličnih informacija biće obrađeno kao što je navedeno za Art. 6 ovih uslova i odredbi. 

3.4 Pomoću Web sajta Siteways i njenih pridruženih usluga, korisnik ovim završava usluguSiteways. 

4. SADRŽAJ USLUGA

4.1 Siteways isporučuje usluge svojim korisnicima preko njenog Web sajta. Ove usluge uključuju (ali se ne ograniče na):

-obezbeđivanje korisničke platforme na mreži čime korisnik može da kontaktira dobavljača za odrasle i zatraži informacije od dobavljača za svrhu potencijalnih (erotskih) sastanaka; 

-obezbeđivanje foruma (ćaskanja) gde korisnici mogu komunicirati i razgovarati međusobno; 

-pružanje erotske telefonske linije; 

-prikaz erotskih i pornografskih slika i video materijala. 

4.2 Siteways je izričito neangažano u erotičnoj službi koju nudi dobavljač ili ga snabdeva korisnik, ili bilo koja takva usluga koju korisnik može da zatraži. U slučaju da se korisnik kontaktira sa dobavljačem na bilo koji način,moguće je da je neobavezujuća vrsta kreirana isključivo između korisnika i dobavljača. 

4.3 Siteways zadržava pravo da ukloni sav korisnički sadržaj sa Veb sajta koji, po sopstvenoj diskreciji, Siteways predstavlja neodgovarajuće ili neukusno. Neprikladan sadržaj obuhvata sadržaj koji je defazalno, preteće, bogohulno, uvredljivo ili uvredljiv, kao i sadržaj u kojem se nasilje proslavlja, ili vodi ka nasilju ili bilo kom drugom obliku krivičnog ponašanja, kao i sadržaj koji prikazuje bilo koje slike ili video materijal dece, zlostavljanje dece, dečija pornografija, reklamiranje ili bilo koji drugi materijal koji je možda ilegalan ili zločin.

4.4 U smislu neprikladnog korisničkog sadržaja kao što je postavljeno u Art. 4.3 gore, Siteways zadržava pravo da (trajno) zabrani korisniku dalji pristup njegovom nalogu, kao i Web sajtu i njene povezane usluge. Za dodatak, Siteways će, u svojoj jedino jdiskreciji ili ako je tako traženo, proslediti takav sadržaj vladinim agencijama ili druge pravosudne vlasti. 

4.5 Ako Siteways otkrije da je korisnik distribuirao bilo koji oblik bezvredne pošte ili neželjenu e-poštu bilo gde na sajtu, Siteways ima prava da nakon mogućeg upozorenja, da (trajno) zabrani korisni pristup njegovom nalogu, Veb sajtu i svim uslugama. 

4.6 Siteways zabranjuje otpremanje računarskih programa (među kojima su i automatsko osvežavanje/auto klikovi etc), uključujući i datoteke i ostale materijale za podatke koji sadrže destruktivne i neprepoznatljive funkcije kao što su izmanipulisani fajlovi, "sakrivene" datoteke (npr.:slike integrisane u audio datoteke), crve, trojanski konji, ili botovi za pomeranje, ili dalje aktivnosti koje mogu ometati ili funkcionisati u integritetu ili funkcionisanju online komuniciranja Web sajta generalno. Ako je bilo ko od njih otkriven, uključen korisnik će biti zauvek zabranjen sa Web sajta i njegovog naloga. 

4.7 Korisniku je dozvoljeno da registruje i/ili upravlja jednim nalogom, osim ako Siteways daje saglasnost za registraciju i/ili upravljanje većim brojem naloga.

5. KORISNIK

5.1 Korisnik će koristiti Web sajt isključivo u svrhu opisanog u ovim uslovima i odredbama. Korisnik se uzdržava od korišćenja sajta za bilo kakav obliki legalne prostitucije i/ili seksualnog kontakta, trgovine ljudima i/ili bilo kog drugog oblika seksualnog zlostavljanja. Ako Siteways sumnja da korisnik NE koristi Web sajt u skladu sa ovim uslovima i odredbama,Siteways zadržava pravo da ga prijavi policiji ili drugim relevantnim pravosudnim vlastima. 

5.2 Veb sajt omogućava korisniku da se direktno poveže sa drugim korisnicima i/ili dobavljačima. Korisnik će se sve vreme ponašati sa poštovanjem i adekvatno dok je na Web sajtu. Ukoliko u svom prikazu, u svom pogledu, taj korisnik narušava prihvaćene standarde pristojnosti,Siteways će (trajno) zabraniti korisniku da pristupi Veb sajtu. 

5.3 Pre kontakta sa dobavljačem usluga, korisnik bi trebalo da utvrdi da li dobavljač ima bilo kakvu seksulanu prenosivu bolest. Ako korisnik ima bilo kakve sumnje u vezi sa statusom"seksualni prenosioc" koje dobavljač poseduje, on odmah treba da se uzdrži od bilo kakvog daljeg kontakta sa dobavljačem. 

5.4 Pre nego što korisnik učini direktan kontakt sa dobavljačem, on bi trebalo da osigura da dobavljač nije maloletnik. Ako korisnik ima ikakve sumnje u vezi sa tim da li je dobavljač maloletnik ili sumnja da je dobavljač maloletnik, korisnik će se odmah uzdržati od bilo kakvog daljeg kontakta sa dobavljačem i prijaviti njegove sumnje/informacije Siteways i/ili policiji ili drugim nadležnim pravnim vlastima. 

5.5 Pre nego što korisnik pravi direktan kontakt sa dobavljačem za koga sumnja, ili ima razlog da veruje da nije ponuda njena (erotična) usluga dobrovoljno zbog trgovine ljudima, ili bilo koje druge vrste seksualne eksploatacije, korisnik će se odmah uzdržati od bilo kog daljeg kontakt sa dobavljačem i prijavi njegove sumnje/informacijeSiteways i/ili policiji ili drugim relevantnim pravnim vlastima. 

5.6 Zahtevani dobavljač isključivo će proceniti zahtev korisnika. Ako dobavljač odbije zahtev korisnika, korisnik će se uzdržati od daljeg kontakta sa dobavljačem ili prilagođavati svoj zahtev u skladu sa dobavljačem usluga. 

5.7 Siteways ne učestvuje u zahtevima korisnika.Siteways ne obezbeđuje direktne erotske usluge.Siteways je isključivo kao dobavljač usluga korisničke platforme koja olakšava korisnicima da kontaktiraju dobavljača. 

5.8 Zahtevani dobavljač plaća korisničke usluge koje zahtevaju (erotične) usluga koje traže. Siteways nije stranka, niti uključena u ovu transakciju. Korisnik koji zahteva zahtev mora da osigura da pre korišćenja usluge traženog dobavljača ima informacije o načinu plaćanja. 

6. LIČNI PODACI

6.1 Pre obezbeđivanja bilo kakvih ličnih informacija, korisnik mora da je pročitao i prihvatio ove uslove i uslovni pristup, kao i šta je to stavSiteways i smernice za privatnost. Kada korisnik pruži lične informacije Siteways, pretpostavlja se da korisnik eksplicitno pristaje na obradu ličnih podataka.

6.2 Prilikom registracije naloga, korisnik je obavezan da obezbedi svoje lične informacije. Oni uključuju adresu korisničkog imena i mesto gde je primenjivo, ime, adresa i broj telefona.

6.3 Korisnik je u potpunosti primoran da obezbedi Siteways i svoje lične informacije potpuno i precizno. Korisniku nije dozvoljeno da obezbeđuje podatke drugog korisnika ili osobe. Korisnik neće dozvoliti drugim korisnicima ili pojedincima da koristi svoj nalog. AkoSiteways sumnja da se korisnički nalog ispravn okoristi ili tako nešto...

Ovaj veb sajt je resurs za oglašavanje i informacije i kao takva nema veze ni odgovornosti ni sa jednom od ovde pomenutih veb sajtova ili pojedinaca. Prodajemo SAMO oglasni prostor, nismo agencija za pratnju. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za sadržaj ili radnje veb sajtova trećih lica ili pojedinaca kojima možete pristupiti putem veza, e-pošte ili telefonskih kontakata sa ovog portala. Sav oglašeni materijal se pregleda pre objavljivanja.

© Copyright 2024 | Sva prava zadržana | Topescort.rs

Svi modeli navedeni na ovoj veb stranici bili su stariji od 18 godina kada su ih fotografisali.

Verzija 1.06.13 - siteways-react2021-6784985df9-qz89h -3.238.116.201 - US - [Osveži]

DMCA.com Protection Status